Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu vì sao anh yêu em.

Tôi sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo, nghèo đến nỗi cái ăn chưa đủ no, cái mặc chưa đủ ấm thì làm sao tôi có thể suy nghĩ về những điều tốt đẹp cho tương lại được. Có thể đó là nỗi buồn của tôi. Nhưng cuộc đời mà cái gì […]

error: Content is protected !!