1 pia da là bao nhiêu cm

1 pia da là bao nhiêu cm đây là câu hỏi của bạn Tài ở Lạng sơn đã đặt câu hỏi. Bạn ấy hỏi như sau Da bò là gì? Khi đi mua làm sao biết người ta bán da như thế nào hay 1 Pia da bò là bao nhiêu? Để tả lời câu […]

error: Content is protected !!