Máy đục lỗ trên da

2,400,000

Ngoài đục lỗ ra thì máy còn đóng được các loại nút như: máy đóng nút 4 chi tiết, máy đóng nút mắt cáo, máy đóng nút lòng chảo, máy đóng nút hoa văn, máy đóng đinh tán.

Cho phép đặt hàng trước

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.